نهادينه سازي ارزشهاي دفاع مقدس براي جوانان

ارزشهاي دفاع مقدس بايد در قالب هنر اسلامي به جوانان عرضه شود

موضوع: 
نهادينه سازي ارزشهاي دفاع مقدس براي جوانان
تاریخ گفتگو: 
مهر 1385

گروه اجتماعي: بايد در برابر هنر غرب، از هنر اسلامي به نحو شايسته استفاده كرد تا ارزشهاي ديني از جمله ارزشهاي دفاع مقدس در جوانان نهادينه شود.

 

به گزارش خبرگزاري شبستان، حجت‌الاسلام دكتر ساجدي، پژوهشگر ديني و روانشناس در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌توان ارزشهاي دفاع مقدس را در جوانان نهادينه كرد، گفت: در مرحله اول بايد ارزشهاي دفاع مقدس براي جوانان به خوبي تبيين و تفهيم شود. ممكن است جوانان ترديدهايي در مورد برخي از ارزشهاي دفاع مقدس داشته باشند به طوري كه برخي از آن ارزشها را مساوي خشونت و زياده‌طلبي تلقي كنند.