نقد سروش

سروش به دنبال اثبات دعوي بي‎نيازي بشر مدرن از دين است

موضوع: 
فلسفه دین و کلام جدید
نقد سروش
تاریخ گفتگو: 
تير 1389

خبرگزاري فارس: عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) عنوان مي‌كند كه سروش، معتقد به تئوري «بي‌نيازي بشر مدرن از دين» است كه در اين راستا تمام تلاش خود را مي‌كند تا اثبات كند؛ در عصر جديد نيازي به دين وجود ندارد.

Tweet

پيامبر(ص) دارای دو نوع رؤياست/ غفلت سروش از وجوه امتياز رؤياهای رسالی

موضوع: 
فلسفه دین و کلام جدید
نقد سروش
تاریخ گفتگو: 
مرداد 1392

گروه انديشه: سروش ميان رؤياهای رسالی و رؤياهای غيررسالی پيامبر(ص) تفكيكی انجام نداده است ؛ در مورد رؤياهای رسالی بايد بدانيم كه اين رؤياها با رؤيای سايرين تفاوت دارد؛ اما سروش در ادعايی كه مطرح كرده است، از وجوه امتياز رؤياهای پيامبر(ص) غفلت ورزيده است.

ادعای جدید سروش؛ نظریه ای برای حفظ ظاهر قرآن که خود ظاهر قرآن را نفی می کند

موضوع: 
فلسفه دین و کلام جدید
نقد سروش
مصاحبه
تاریخ گفتگو: 
تير 1392

حجت‌الاسلام ابوالفضل ساجدی، به نقد و بررسی مقاله جديد عبدالكريم سروش با عنوان «محمّد(ص): راوی روياهای رسولانه» پرداخت كه در ادامه بخش ابتدايی اين گفت‌وگو كه شامل نقد اين ادعای سروش مبنی بر اين كه پيامبر(ص) مشاهده‌گر و راوی مفاد وحی و قرآن و نه مخاطب آن است، ارائه می‌شود.