مناظره

آیندۀ علوم انسانی در ایران

موضوع: 
اسلامي سازي علوم انساني
مناظره
تاریخ گفتگو: 
مهر 1392

آیندۀ علوم انسانی در ایران، بر اساس آنچه ظاهر امر نشان می‌دهد، خیلی رضایت‌بخش نیست و اگر بخواهد رضایت‌بخش بشود، نیازمند کارهای مهم‌تری است. از سویی ما در کشورمان واقعاً نیازمندیم که جهت آیندۀ علوم انسانی را خودمان مشخص کنیم و از سوی دیگر هم موانعی است که نمی‌گذارد به سادگی و به زودی این خواسته محقق شود؛ چون تبیین علوم انسانی اسلامی موضوعی میان‌رشته‌ای است. این موضوع، چون جدید است، به ذهن‌های بسیار قوی و خلاق نیاز دارد و این در حالی است که این نوع افراد کم‌اند. افزون بر این، نیروهای بسیاری در این زمینه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

انسان‌شناسی قرآنی، مادر علوم انسانی اسلامی است/ طرد هرم مازلو در انسان‌شناسی قرآنی

موضوع: 
اسلامي سازي علوم انساني
مناظره
تاریخ گفتگو: 
ارديبهشت 1393

گروه اندیشه: انسان کاملی که مازلو مطرح می‌کند، مشکلات زیادی دارد؛ برای مثال، از نظر اسلام ضرورتی نیست که حتماً نیازهای مادی در یک سطح عالی برآورده شود تا بتوان به سطوح بالاتر اندیشید، بلکه می‌توان به رغم فشارهای مادی به نیازهای برتر خود توجه کرد.