قطب علمی فلسفه دین

عوامل پیشرفت و موفقیت قطب‌های موفق علوم‌انسانی

تاریخ سخنرانی: 
مهر 1394
محل سخنرانی: 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
موضوع: 
فلسفه دین و کلام جدید
قطب علمی فلسفه دین
نشست علمی

قطب علمی فلسفه دین به عنوان قطب علمی برتر در میان قطب‌های علمی کشور در سال 1393 شناخته شد. دفتر قطب علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی نشست‌هایی از مدیران قطب‌های علمی کشور دعوت به عمل آورده است که راهکارهای عملی و روش‌های موفقیت خود را تشریح کنند. در نشست چهارم این سلسله نشست‌ها جناب استاد ساجدی به بیان کارهای صورت گرفته در قطب فلسفه دین می‌پردازد.