تعدد قرائت‌ها؛ از تأييد بی‌ضابطه تمام تفاسير در نظر تا اباحی‌گری در عمل

تاریخ گفتگو: 
دوشنبه, 1 اسفند, 1390

دسته بندی