الگو‌های دينی فوق بشر نيستند بلكه بشر مافوق‌اند

تاریخ گفتگو: 
شنبه, 28 دى, 1387

دسته بندی