«خرافه‌پرستی» اختصاصی به کشورهای اسلامی ندارد بلکه مردم مناطق مختلف جهان هر یک به نوعی سمت باورهای خرافی حرکت کرده‌اند.

تاریخ گفتگو: 
شنبه, 24 مهر, 1395

دسته بندی